Crossroads pris 2023

Crossroads Pris 2023 tilldelas TOMMY MEDNER. Tommy har under många år varit en klippa i
Mönsterås Blues Band med sitt taktfasta och lyhörda trumspel och dessutom spelat i många andra
band och konstellationer, vilket gjort att han starkt bidragit till bluesmusikens starka ställning i
Kalmar- och Mönsteråsområdet.