Styrelsen, vald vid årsmötet 2018

Kjell Wikström, Ordförande, Bokningsansvarig (2 år, vald 2018)
Jimmy Thorell, Vice ordförande
Torbjörn Uddén, Kassör (2 år, vald 2017)
Anders Erlandsson, Sekreterare
Lillemo Bennsäter, Ledamot
Gustav Källman, Ledamot
Kenn Bäckström, Ledamot
Suzanne Rylander, suppleant
Anders Samuelsson, suppleant
Susanne Wihlborg, suppleant