Styrelsen, vald vid årsmötet 2017

Kjell Wikström, Ordförande, Bokningsansvarig (2 år, vald 2016)
Jimmy Thorell, Vice ordförande
Torbjörn Uddén, Kassör (2 år, vald 2017)
Anders Erlandsson, Sekreterare
Lillemo Bennsäter, Ledamot
Gustav Källman, Ledamot
Lena Meyer, Ledamot

Kenn Bäckström, suppleant
Suzanne Rylander, suppleant
Anders Samuelsson, suppleant