Styrelsen, vald vid årsmötet 2023

Kjell Wikström, Ordförande, Bokningsansvarig (2 år, vald 2022)

Jimmy Thorell, Kassör (2 år, vald 2023)

Anders Erlandsson, Sekreterare

Suzanne Rylander, Ledamot

Gustav Källman, Ledamot

Anders Samuelsson, Ledamot

Susanne Wihlborg, Ledamot

Madeleine Lindström-Johansson, suppleant

Peter Tisell, suppleant

Torbjörn Uddén, suppleant