Styrelsen, vald vid årsmötet 2019

Kjell Wikström, Ordförande, Bokningsansvarig (2 år, vald 2018)

Jimmy Thorell, Kassör (2 år, vald 2019)

Anders Erlandsson, Sekreterare

Lillemo Bennsäter, Ledamot

Gustav Källman, Ledamot

Kenn Bäckström, Ledamot

Suzanne Rylander, Ledamot

Anders Samuelsson, suppleant

Susanne Wihlborg, suppleant

Torbjörn Uddén, suppleant