Crossroads årsmöte torsdag 30 mars Söderport, med musik efteråt!

Dags för årsmöte igen i Bluesföreningen Crossroads!

Sedvanliga förhandlingar den 30 mars 18.30 på Söderport. Alla medlemmar som betalt avgift för 2023 är välkomna! Samkväm med förtäring efteråt, anmäl dig till medlem@crossroadskalmar.se innan den 28 mars!

Söderport bjuder på musik efteråt! Kenn Bäckström (gitarr) & Lola Regenthal (sång) Blues Session spelar vid 20-tiden.

”Blues och soul med feeling som backas upp av rutinerade Tommy Medner på trummor och Victor Johansson på bas.” Fri entre´!!!

Ur stadgarna för föreningen (klicka på länken för dokumentet)

§13 Vid årsmötet äger varje medlem som fullgjort sina skyldigheter för verksamhetsåret en röst. Ombud får inte förekomma.

§14. Motioner kan lämnas av enskild medlem eller av styrelse. Senast två veckor innan årsmötet ska motionen vara styrelsen tillhanda och göras känd genom utskick till medlemmar. Motionen ska vara formulerad i att-sats(er) och får inte vara anonym.

Betala medlemsavgiften på Swish 123 130 3130 (skriv ditt namn i meddelandet!)  200 kr för arbetande, 100 för övriga.