Årsmöte Crossroads 28 mars

OBS! Ändrad dag!

Kallelse till årsmöte i Bluesföreningen Crossroads. Söderport, torsdagen den 28 mars klockan 18.30.
Sedvanliga förhandlingar. Efteråt blir det samkväm/ev. jam med tillhörande förtäring, och det anmäler Du dig till på medlem@crossroadskalmar.se senast den 25 mars. Alla som betalat medlemsavgiften för 2024 är välkomna!

Motioner och förslag skickas till medlem@crossroadskalmar.se senast två veckor innan, den 13 mars.
Dit kan Du också anmäla dig om Du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Ur stadgarna för föreningen (klicka på länken för dokumentet)

§13 Vid årsmötet äger varje medlem som fullgjort sina skyldigheter för verksamhetsåret en röst. Ombud får inte förekomma.

§14. Motioner kan lämnas av enskild medlem eller av styrelse. Senast två veckor innan årsmötet ska motionen vara styrelsen tillhanda och göras känd genom utskick till medlemmar. Motionen ska vara formulerad i att-sats(er) och får inte vara anonym.